معرفی محصولات و کاربرد پلیمرها
تکنولوژی پلیمرها


منوي دسته اي
موضوع: ترموپلاستیک الاستومرها

با توجه به معایب و مزایای پلاستیک ها و الاستومرها این فکر مطرح شد که باید الاستومرها را با اتصالات قابل ذوب با یکدیگر درگیر کرد که دردمای کاربرد قابل ذوب را حفظ کرده و در دماهای بالا بتوان آنها را ذوب کرد که ایجاد یک چنین رفتاری یعنی به وجود آوردن شرایط فرایندی پلاستیک ها برای الاستومرها همراه با حفظ خواص الاستومری. این ایجاد اتصال عرضی غیر شیمیایی مبنای به وجود آمدن علم ترموپلاستیک الاستومرها شد و نتیجه ای که این فکر دربرداشت، به وجود آورن سیستم های چند فازی (Multi Phase Systems) بود که یک فاز آن شامل ماده یا موادی است که در دمای اتاق سخت (Hard) هستند که توانایی جریان پیدا کردن با حرارت دهی را دارند و فاز دیگر شامل ماده یا موادی نرم تر (Softer Material) که در دمی اتاق به صورت رابری (Ru

bber Like) است  تشکیل شده است.

این نکته را باید مد نظر داشته باشیم که بخش Soft و Hard باید از نظر ترمودینامیکی ناسازگار باشند به طوریکه در داخل یکدیگر  حل نشوند بلکه همچون فازهای جداگانه عمل کنند و مورفولوژی خاصی بپذیرند.

توجه به این نکته ضروری است که خواص ترمودپاستیک الاستومرها شدیدا تحت تاثیر مشخصات مورفولوژیکی آنها است. بسته به نوع بخش های سخت و نرم، انواع ترموپلاستیک الاستومرها را تولید می کنند.

خانواده هادی همچون:

TPE-S3, TPE-U2, TPE-V, TPE-O6, TPE-A5, TPE-E4 که از شماره 1 تا 4 عضو گروه Block-Copolymers و شماره 5 و 6 عضو گروه Polymer Blends می باشند.

اخیرا دو خانواده جدید به نام های TPE-Silicone, Radiation Cross Linked که اولی جزئ گروه Block-Copolymers و دیگری Polymer Blends است مطرح شده اند ولی هنوز گسترده نشده اند و مرسوم نیستند ولی پیش بینی می شود که به زودی جایگاه خود را به دست می آورند. از لحاظ Hardness نیز دامنه سختی آنها در محدوده Shore A 35 - Shore D 60 می باشد.

دسته دیگر از ترموپلاستیک الاستومرهای پر مصرف ترموپلاستیک الاستومرهای پلی الفینی می باشند که در واقع سیستم های الاستومری دو جزئی حاوی یک جزء الاستومر و یک جزء پلی الفینی مانند پلی پروپیلن می باشند. به طور کلی ترموپلاستیک الاستومرهای پلی الفینی (TPE) به سه گروه طبقه بندی می شوند.

گروه اول در واقع ترکیباتی هستند که از طریق مخلوط کردن با دستگاه ها و تجهیزات اکسترودی به دست آمده و بدان ها آمیزه های فیزیکی می گویند که از این گروه می توان به آلیاژ و یا آمیزه های پلیمری EPDM-PP اشاره نمود.

گروه دوم در واقع ترموپلاستیک هایی هستند که از طریق ولکانیزاسیون با گوگرد و ترکیبات مشابه، خواص الاستومری پیدا می نمایند و بدان ها و الکانیدهای ترموپلاستیکی یا TPV گفته می شوند.

گروه سوم نیز ترکیباتی هستند که از طریق پلیمریزاسیون و کوپلیمریزاسیون در راکتورهای کاتالیزوری با تنظیم خوراک های ورودی به دست می آیند و بدانها محصولات TPE راکتوری گفته می شود که برای مثال می توان به EPR یا اتیلن-پروپیلن لاستیکی اشاره نمود.

این محصولات در تولید انواع واش در صنایع لوله سازی، قطعات مختلف خودرو، لوازم خانگی و ... کاربرد دارند.

آ
نويسنده : Mohammadreza


درباره نويسنده

Mohammadreza ٍ <-BlogAbout->
ايميل :

آمار بازديد
  خوش آمديد
نويسندگان:

وضعيت وبلاگ :

اوقات شرعي :

تبليغات