معرفی محصولات و کاربرد پلیمرها
تکنولوژی پلیمرها


منوي دسته اي
موضوع: مقالات پليمر

مدل سازي سه بعدي جريان سيالات پليمري با گرانروي هاي مختلف در حديده اكسترودر با استفاده از روش اجزاي محدود تركيبي و اجزاي هرمي چهار وجهي
 
سبحاني هادي,قريشي ميرحميدرضا*,رضوي نوري محمد
 
* تهران، پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران
 
 

در اين پژوهش، مدلي رياضي براي مدل سازي جريان مذاب پليمري در ناحيه حديده اکسترو در ارايه شده است. اين مدل براي مذاب هاي پليمري با رفتار رئولوژيکي قابنون تواني توسعه داده شده و اثر گرانوري مذاب پليمري بر دقت تحليل مدل، مورد ارزيابي قرار گرفته است. معادلات حاکم براي سيالات غير نيوتني که از مدل قانون تواني تبعيت مي کنند، با استفاده از روش اجزاي محدود حل شده است. بدين منظور، روش استاندارد گلرکين و روش ترکيبي براي حل معادلات جريان به کار گرفته شده است. به منظور امکان شبکه بندي هندسه هاي پيچيده، اين مدل بر اساس استفاده از اجزاي هرمي توسعه داده شده و اجزاي هرمي چهار وجهي 10 و 4 گره اي به ترتيب براي محاسبه سرعت و فشار به کار رفته است. با توجه به غير خطي بودن معادلات، از روش تکرار پيکارد براي حل معادلات استفاده شده است. در نهايت با استفاده ازمدل به دست آمده، جريان مذاب سه نوع پلي اتيلن با گرانروي هاي مختلف از درون حديده اکسترودر تک پيچي، شبيه سازي و براي بررسي اعتبار آن نتايج مدل سازي با نتايج تجربي مقايسه شد. 

                                                 دانلود    
نويسنده : Mohammadreza


درباره نويسنده

Mohammadreza ٍ <-BlogAbout->
ايميل :

آمار بازديد
  خوش آمديد
نويسندگان:

وضعيت وبلاگ :

اوقات شرعي :

تبليغات